Hệ thống tự động hóa

Hệ thống tự động hóa thay thế hệ thống rơle có dây thông thường bằng cách tự động hóa các chức năng của quy trình với việc sử dụng các công cụ phần cứng và phần mềm sao cho sức người can thiệp là ít nhất. Có nhiều loại hệ thống tự động hóa khác nhau được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Chúng phụ thuộc vào khu vực ứng dụng và tính chất kiểm soát, điều khiển các hệ thống tự động này.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.